Effectmeting en monitoring

Wij kunnen periodiek een monitoringsonderzoek uitvoeren om de ontwikkeling van data inzichtelijk te maken. Hierna leggen wij verbanden en maken we vergelijkingen met ontwikkelingen en trends in vrije tijd, recreatie en toerisme. Met behulp van deze analyse krijgt u inzicht in de staat van zaken en het verloop van belangrijke kerncijfers. Eventueel kan het effect van bepaalde maatregelen geëvalueerd worden. U kunt op basis van deze resultaten uw product of dienst verbeteren.

Unieke ETFI methode

Wij hebben een methode ontwikkeld waarmee op regionaal niveau de economische impact bepaald wordt. Dit omdat er vaak behoefte is de economische gevolgen van beleid of investeringen door te rekenen. Dit geldt voor nieuw beleid, maar ook voor grote investeringen of transities.

4 voordelen van effectmeting en monitoring door ETFI:

  • De gevolgen van uw plannen op economische groei en werkgelegenheid worden helder
  • Wij bepalen deze gevolgen naar behoefte op nationaal of regionaal niveau
  • Onderbouwing van beleidsstudies
  • Doorrekenen van de effecten van studies (economisch, sociaal en omgevingsgericht)