Publieksonderzoek

Wij voeren publieksonderzoeken uit voor onder andere evenementen, attracties, toeristisch-recreatieve bestemmingen en het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven. Onze experts brengen publieksaspecten in kaart zoals het profiel, gedrag, motivaties en wensen van toeristen en recreanten. Hiermee leert u uw klant kennen en waar deze behoefte aan heeft. Zo kunt u een toekomstbestendige marketingstrategie ontwerpen.

We onderzoeken vragen als:

  • Marktgrootte, marktpenetratie en marktpotentieel
  • Behoeften en voorkeuren van uw doelgroep
  • Naambekendheid en imago
  • Gebruikerskenmerken en tevredenheid
  • Gebruikersprofielen