Albert Postma

Scenarioplanning
Strategic foresight

Albert is lector in strategic foresight en scenarioplanning en expert op het gebied van het bewonersperspectief ten aanzien van toerisme. Hij verzorgt cursussen in strategic foresight en scenarioplanning aan het werkveld en aan NHL Stenden Hogeschool en de FHGR Fachhochschule Graubünden in Zwitserland. Albert heeft zijn expertise toegepast in tal van nationale en internationale projecten voor de toeristisch-recreatieve sector en deelt zijn kennis regelmatig in gastpresentaties op congressen en symposia. Hij is gepromoveerd in de ruimtelijke wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van de relatie tussen toerisme en bewoners.

Functie

Albert geeft leiding aan het onderzoeksprogramma van ETFI. Hij zorgt dat ETFI’s onderzoeken zich richten op de onderzoeksmethodes strategic foresight en scenarioplanning. Hiermee wil hij de toeristisch-recreatieve sector voorbereiden op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Ook betrekt hij deze twee concepten bij de HBO-opleidingen Leisure Management en Tourism Management van NHL Stenden Hogeschool. Albert spreekt vaak op bedrijfs- en academische congressen in binnen- en buitenland. Hij is co-redacteur van het Journal of Tourism Futures.

Ervaring

Albert is expert op het gebied van futurologie, strategic foresight, scenarioplaning en het bewonersperspectief ten aanzien van toerisme. Hij heeft tientallen onderzoeksrapporten en artikelen op zijn naam staan gerelateerd aan deze expertisegebieden. Hij is bekwaam moderator van creatieve sessies met vertegenwoordigers van het toeristisch-recreatief bedrijfsleven. Ook is hij een bekende cursusleider voor bedrijven en hogescholen/universiteiten op het gebied van scenarioplanning in toerisme.

Albert Postma werkte mee aan deze projecten

Toekomst inkomend toerisme Nederland 2030

Bouwstenen voor een nieuwe strategienota 2030

Bezoekersdruk in Europese toeristensteden

Toekomstscenario’s voor de toeristisch-recreatieve sector na COVID-19

Fryslân 2030: Fryslân Futures Lab

Mogelijkheden om toeristen uit Europa aan te trekken

Ontdek alle projecten

Albert Postma schreef deze blogs

Transitie van scenario workshops naar digitale leeromgeving

04 februari

In tijden van corona heeft onze toerisme expert Albert Postma aan het begin van het academisch jaar 2020-2021 een creatieve en succesvolle manier ontwikkeld om te innoveren in de digitale leeromgeving. Na het grondig bekijken en lezen van diverse reviews van professionals is de keuze gevallen op MURAL. De ervaringen van de betrokken docenten en studenten zijn uitermate positief.

Wat zijn de kansen op de Europese markt voor zon- en strandtoerisme?

26 januari

Wij bieden een uitgebreide portfolio voor het aantrekken van Europese toeristen om midden-en-klein-bedrijven uit ontwikkelingslanden te ondersteunen die de Europese markt willen betreden. We ondersteunen het CBI door marktinformatie (market intelligence, trends en statistieken) over inkomend toerisme vanuit Europa beschikbaar te stellen en deze te vertalen naar concrete ideeën voor toeristische producten. Samen met Marktonderzoekbureau Molgo hebben we marktinformatie beschikbaar gesteld over zon- en strandtoerisme.

Veerkracht ontwikkelen met behulp van scenarioplanning

15 december

Door de COVID-19-crisis realiseren we ons nog meer hoe kwetsbaar onze samenleving, onze economie, onze bestemming, onze industrie en ons bedrijf is voor veranderingen. Vooral wanneer dergelijke veranderingen ons dagelijks leven verstoren. Er kunnen zich verschillende alternatieve toekomsten ontvouwen. Wat we de afgelopen decennia echter hebben geleerd, is dat er geen enkele toekomst is die we kunnen voorspellen door trends te extrapoleren: de toekomst is meervoudig. Volg onze stappen en ga de uitdaging aan om voorbereid te zijn op al deze toekomsten.

Ontdek alle blogs

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.