Het overwinnen van de negatieve impacts van toerisme met nieuw beleid

Ons rapport ‘Overtourism: impact and possible policy responses’ laat het Europeese Parlement kennismaken met het ‘overtoerisme’ verschijnsel en hoe dit begrepen en geanalyseerd kan worden. Daarnaast worden 41 case studies besproken waar ‘overtoerisme’ aandacht op beleidsgebied vereist, en geeft het rapport een uitgebreid overzicht van mogelijke beleidsreacties.

Het definiëren en conceptualiseren van ‘overtoerisme’

ETFI was verantwoordelijk voor het onderdeel dat zich richtte op mogelijke beleidsreacties. Daarnaast droegen wij bij aan het case studie onderdeel en het literatuuronderzoek met betrekking tot het definiëren en conceptualiseren van ‘overtoerisme’. Dit alles werd in goede banen geleid door Paul Peeters van Breda University of Applied Sciences en ondersteund door consortiumpartners als de Universiteit van Brighton, Lund Universiteit en de Ostelea School of Tourism and Hospitality van de Universiteit van Lleida. De volledige studie is hier te verkrijgen.

Reageren op ‘overtoerisme’

Hoewel deze studie tot doel had het Europees Parlement te informeren over het ‘overtoerisme’ verschijnsel, zien wij bij ETFI een grote uitdaging hoe er om moet worden gegaan met het besturen van een bestemming. Of beter gezegd: hoe voorkomen we ‘overtoerisme’? Het reageren op ‘overtoerisme’ zou voorafgegaan moeten worden aan het anticiperen op ‘overtoerisme’. Dit vergt strategisch nadenken over de ontwikkeling van bestemmingen en het rekening houden met toerisme als een middel voor geïntegreerd stedelijk of regionale ontwikkeling. Een dergelijke aanpak past goed in een tijd waarin ‘overtoerisme’ in opkomst is.

Het betekent een groei in complexiteit:

  • Meer domeinen
  • Meer actoren
  • Meer doelen
  • Meer opties

Via verschillende projecten en academische artikelen bouwt ETFI aan haar kennis omtrent, en draagt zij bij aan een integrale aanpak van de ontwikkeling van toeristische bestemmingen. Binnenkort publiceren wij bijvoorbeeld een position paper voor CELTH over Building Responsible Destinations die een aantal bouwstenen presenteert, en heeft het onderzoeksproject gefinancierd door Regieorgaan SIA tot doel om de voorwaarden die het voor bestemmingen mogelijk maakt om adaptief te reageren op de druk die afkomstig is van een dynamische gemeenschap en een geglobaliseerde economie te identificeren.

Meer studies: zie publicaties van Stefan Hartman via Google Scholar, ResearchGate of zijn LinkedIn pagina.

1 å

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.