Critical Tourism Studies: Understanding and changing tourism

maandag 24 juni, 2019 tot vrijdag 28 juni, 2019

Onze toerisme expert Akke Folmer zal haar meest recente onderzoek over de betrokkenheid van de lokale gemeenschap in natuurbeleid en planning en culturele toerismeontwikkeling (involvement of local people in nature policy and planning, and cultural tourism development) presenteren tijdens de International Tourism Conference op Ibiza. De conferentie wordt georganiseerd door Critical Tourism Studies (CTS). Dit is een internationaal netwerk van wetenschappers die toerisme in de praktijk, onderzoek en educatie als drijvende kracht zien voor sociale verandering. CTS streeft naar het vinden van nieuwe manieren om het toerisme te begrijpen en te veranderen door middel van het fenomeen te zien in een bredere politieke, economische, culturele en sociale context.

Het vormgeven van de toekomstplannen van de Boschplaat

Akke zal resultaten presenteren van een casestudy naar de betrokkenheid van de lokale gemeenschap met betrekking tot de toekomstplannen van een groot beschermd gebied, de Boschplaat. Dit gebied is gelegen op het Nederlandse Waddeneiland Terschelling en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft besloten om de lokale gemeenschap te betrekken in de toekomstplannen, aangezien de lokale bevolking speciale binding hebben met dit gebied. Voor een van hun projecten vroeg Staatsbosbeheer studenten van de opleiding Tourism Management om interviews af te nemen met de lokale gemeenschap om speciale herinneringen en betekenisvolle ervaringen met betrekking tot de Boschplaat te ontdekken. De interviews onthulden rijke persoonlijke, sociale en culturele geschiedenissen van de Boschplaat, variërend van verhalen over het jutten van scheepswrakken op het strand, het vangen van konijnen in de duinen en vissen in de kreken tot paardrijden door de duinen. De uitkomsten zullen worden gebruikt om de toekomstplannen van de Boschplaats vorm te geven en om de rijke culturele geschiedenis en speciale betekenissen te communiceren naar andere eilanders en bezoekers.