Leden van de Europese Commissie ontmoeten elkaar in Zagreb om het thema overtoerisme te bespreken

maandag 27 mei, 2019 tot donderdag 30 mei, 2019

Elk jaar komen vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Commissie bij elkaar om over toerisme te spreken. Het gaat om ministers, staatssecretarissen, directeuren van NTO’s, e.d. De algemene sessie wordt gevolgd door een sessie die meestal de vorm heeft van een serie presentaties. Dit jaar wil de UNWTO een meer interactieve aanpak, om de interactie tussen de aanwezigen te bevorderen en hen zelf aan het woord te laten over zaken die ze belangrijk vinden.

Het bespreken van strategieën voor het beheren van overtoerisme

De organisatie in Zagreb heeft besloten zich op het thema overtourism te richten. Er zullen vertegenwoordigers zijn van de lidstaten maar ook van organisaties zoals Google. De ochtendsessie begint met een presentatie door Sandra Carvao (hoofd Market Intelligence & Competitiveness bij Wereld Toerisme Organisatie UNWTO) over wat UNWTO, CELTH, NHL Stenden – ETFI  en BUAS aan het debat hebben bijgedragen. Ze zal ook ingaan op de twee delen van de handboeken die we hebben geschreven met strategieën en maatregelen die steden wereldwijd hebben geïmplementeerd. Daarna zal Albert Postma (hij vertegenwoordigt CELTH en NHL Stenden – ETFI) een workshop modereren waarin de deelnemers worden uitgedaagd om de strategieën uit de handboeken op een interactieve manier aan vijf tafels te bespreken.