Brexit stuwt UK toerismestromen naar en van Europa

Het UK / EU terugtrekkingsakkoord geformeerd rond de overheid van het Verenigd Koninkrijk ’s rode lijnen en het beleid van de EU Commissie wacht nog steeds op bekrachtiging door het parlement in het Verenigd Koninkrijk. De moeilijkheid in het verkrijgen van een meerderheid voor bekrachtiging, en in het bijzonder een toekomstige handelsbetrekking, heeft geleid tot een politieke crisis in het Verenigd Koninkrijk, gecombineerd met een enorme constitutionele strijd. Dit niveau van politieke crisis, afgezet tegen de achtergrond van economische onzekerheid, destabiliseert het Verenigd Koninkrijk intern en bedreigd  haar relaties met de dichtstbijzijnde EU-buren. Wat zullen de potentiele consequenties zijn voor de geopolitieke positie van het Verenigd Koninkrijk en haar economie, en in het bijzonder voor toerismestromen tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa?

Politieke crisis

Politieke commentaren, met name Robert Cooper van de Financial Times, betoogt dat de voortdurende crisis in het politieke systeem het resultaat is van een fundamenteel gebrek aan inzicht in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot hoe de EU werkt en waar het voor staat. Velen dachten dat louter economische belangen zou leiden tot gespreken tussen de twee partijen. De gedachte was dat economieën met grote markten binnen het Verenigd Koninkrijk invloed zouden kunnen uitoefenen op de Commissie en op een bepaald moment terugvallen op onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. In feite zijn de politieke en economische integriteit van de interne markt en de internationale juridische eisen welke nageleefd moeten worden vanwege het Goede Vrijdagakkoord de dominante factoren geweest. Velen, vooral aan de kant van het spectrum die uit de EU wil, realiseerden zich niet dat dit zou gebeuren, ondanks dat de Commissie sinds de aanvang openstaat over haar prioriteiten. Dit is bewijs van een betreffend misverstand over waarom de EU in de eerste plaats is opgezet, zegt Cooper.

“The EU is a political project: the customs union and the single market are means to an end.” Robert Cooper.

Ook van belang onder deze omstandigheden; is een politiek systeem in het Verenigd Koninkrijk gebaseerd op hoor en wederhoor politiek? De combinatie laat het Verenigd Koninkrijk op dit moment achter zonder parlementaire meerderheid voor een terugtrekkingsakkoord of een nieuwe handelsbetrekking met de EU. Bovendien, toenemende aantallen inwoners in het Verenigd Koninkrijk zeggen te willen blijven in de EU en de achterstand van andere kwesties op de binnenlandse politieke agenda snakken steeds meer naar aandacht. Wat zullen de consequenties zijn voor sociale cohesie in het Verenigd Koninkrijk, voor relaties met het Verenigd Koninkrijk haar buren en voor toerismestromen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk?

Economie en toerisme

De onzekerheid met betrekking tot de toekomstige handel tussen het Verenigd Koninkrijk en vasteland Europa wordt algemeen erkend als schadelijk voor buitenlandse investeringen in het Verenigd Koninkrijk en heeft reeds geleid tot verliezen voor de Verenigd Koninkrijk haar economie. Toerisme heeft echter geprofiteerd van de gedevalueerde pond, welke het Verenigd Koninkrijk als een toeristische bestemming goedkoper maakt. Volgens cijfers van VisitBritain zag het jaar 2018 een stijging van 6% in inkomend toerisme, 41 miljoen toeristen en een stijging in de bedragen toeristen spendeerden. In termen van het imago van het Verenigd Koninkrijk in het buitenland (merk van het land), heeft het Verenigd Koninkrijk haar derde plaats weten te behouden, achter Japan en Duitsland (Anholt Index, 2018). De publiciteit, welke afkomstig is van de erg succesvolle Olympische Spelen in 2012, heeft een rol gespeeld in het promoten van het Verenigd Koninkrijk, en in combinatie met de goedkopere pond, heeft het toerisme hiervan geprofiteerd. Het blijft de vraag of de economische stormwolken zich zullen verzamelen als gevolg van een potentiele wanordelijke Brexit en of dat het positieve imago en de positieve toerismecijfers in het Verenigd Koninkrijk zal beïnvloeden. Wat waarschijnlijker is, is dat steeds minder Britten het vasteland van Europa zullen bezoeken wanneer de waarde van de pond zo blijf of wanneer deze verder devalueert ten opzichte van de euro. Belangrijker, doorgaande onzekerheid zal de relaties van het Verenigd Koninkrijk met EU-landen niet verbeteren en kan op de lange termijn leiden tot beschadiging van de merknaam en het toerisme.