De potentie van Waddengastronomie

Voedsel in overvloed in het waddengebied. Miljoenen trekvogels doen zich te goed aan de enorme aantallen bodemdieren. Op hun beurt maken de wormen en schelpdieren weer gebruik van de algen die in het relatief warme water welig tieren. Deze voedselrijkdom, de grote hoeveelheden vis, schaal- en schelpdieren maakte het waddengebied aantrekkelijk voor menselijke bewoning. De vruchtbare kwelders bleken geschikt voor het weiden van vee en de eerste terpbewoners begonnen met het daar verbouwen van gewassen.

Verbinding leggen tussen Waddenproducten, gastronomie en ervaring

Drieduizend jaar later heeft de Waddenzee de status van een natuurlijk werelderfgoed en streven we naar een duurzame ontwikkeling, waarin het stimuleren van toerisme centraal staat. De verbinding tussen het gebied en het daar geproduceerde voedsel is in de beleving van veel bezoekers voor een groot deel verdwenen. Binnen deze context circuleert al enige tijd het idee om verbinding te leggen tussen waddenproducten, gastronomie en de beleving van het werelderfgoed Waddenzee.

Initiatief in kennisuitwisseling

In december 2018 organiseerde ETFI hierover een workshop met producenten van waddenproducten, restauranthouders, koks en natuurorganisaties. De uitkomsten zijn gedeeld op de recente conferentie van AIHR Local foods for local regions. Hieruit blijkt dat er in het waddengebied veel belovende, maar veelal lokale, initiatieven bestaan, maar dat kennis hierover onvoldoende wordt uitgewisseld. Aanbevolen wordt om best practices te inventariseren en kennisuitwisseling te organiseren. ETFI zal binnen het kader van het versterken en vermarkten van het werelderfgoed Waddenzee, samen met netwerken van ondernemers, hiertoe een voorstel formuleren.