Friesland: naar een SMART toeristische bestemming met DataFryslân en Toerismealliantie Fryslân

Toeristisch-recreatieve bestemmingen richten zich steeds meer op data om de kwaliteit van hun service en strategische ontwikkeling te verbeteren. Data maakt het namelijk mogelijk om beter geïnformeerde keuzes te maken. Er doen zich steeds meer uitdagingen voor vanwege verschillende eisen aan de data, verschillende aanpakken om data te verzamelen, de nieuwe technologieën die in opkomst zijn, de wetenschap van big data en de noodzaak om rekening te houden met privacy en ethiek. Deze maand zijn er twee belangrijke stappen gemaakt die van Friesland een slimme toeristische bestemming moeten maken.

Datacollectie en analyse voor de vrijetijds- en toeristische sector

Als eerste zullen we ons onderzoek naar ‘wat zijn de volgende stappen’ inzake het verzamelen van data en analyse voor de vrijetijds- en toeristische sector afronden. Wij hebben vele stakeholders uit de provincie Friesland geconsulteerd zoals, ondernemers en overheidsinstanties en experts buiten Friesland die zich in hun dagelijks leven bezig houden met het ontwikkelen van slimme steden, en daarbij het verbeteren van monitoring en het verzamelen van data voor toeristische bestemmingen. Het onderzoek wordt in opdracht van Toerismealliantie Friesland (TAF) uitgevoerd en de resultaten zullen vooral gebruikt worden in provinciale programma’s om data gestuurde manieren van werken op het niveau van bedrijven, sectoren en regio’s te verbeteren. Daarnaast zullen de resultaten het DataFryslân initiatief van een vliegende start voorzien.

De tweede stap naar een slimme toeristische bestemming

DataFryslân, de tweede stap naar een slimme toeristische bestemming, is gelanceerd op 12 februari. DataFryslân is een gezamenlijk initiatief van de provincie Friesland, de gemeentes Leeuwarden, Sudwest en Smallingerlân, het Fries Sociaal Planbureau, NHL Stenden University of Applied Sciences (inclusief het European Tourism Futures Institute) en de Universiteit Groningen (Campus Fryslan en het Centrum voor Informatietechnologie).

De Data hub, data lab & data podium

DataFryslân heeft tot doel om een data hub, data lab en data podium te zijn om het bewustzijn over datawetenschap te verhogen en de resultaten onder de stakeholders te verspreiden. Zoals het nu staat zal DataFryslân zich richten op de domeinen toerisme, recreatie en het sociale domein. Al tijdens de voorbereiding voor de lancering van DataFryslân bundelden verschillende partnerorganisaties hun krachten en produceerden resultaten, door het gebruik van een mix aan telefoondata van Mezuro (Vodafone), website analytics en het transporteren van data.

Er zal snel meer volgen wanneer DataFryslân is gelanceerd en volledig in bedrijf is, en wanneer de provincie Friesland met haar recent goedgekeurde position paper met betrekking tot de positiebepaling Gastvrijheidseconomie, vastgesteld in Provinciale Staten volgt.