Het onderwijzen van studenten met als doel om het aanpassend vermogen te versterken

In de laatste jaren heeft het ETFI verschillende cursussen omtrent strategic foresight en scenario planning gegeven op verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland, maar ook op andere plaatsen in Europa. Deze cursussen vonden bijvoorbeeld plaats op de Sorbonne universiteit in Parijs. Dit jaar werden wij uitgenodigd door de hogeschool HTW Chur in Zwitserland en voor de tweede achtereenvolgende keer door SKEMA Business School in Nice, Frankrijk.

Scenario planning voor het toerisme

Het programma in Chur omvatte een cursus die Dr. Albert Postma in oktober en november gaf aan MSc-studenten Business Administration – Toerisme. Colleges strategic foresight, scenario planning adaptieve planning en literatuur gericht op deze onderwerpen vormden de basis voor het programma.

Tijdens de cursus werkten studenten samen aan:

  • het aanpakken van de zelfgekozen scenariovraag: “What can be done to improve the adaptability of the business in ski destination Lenzerheide till 2040?”;
  • het in kaart brengen van, en het afbakenen van, het domein van het probleem;
  • het uitvoeren van een scan naar relevante veranderingen en ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving in de komende twee decennia;
  • het analyseren van het krachtenveld dat van invloed is op de toekomst van Lenzerheide;
  • het ontwikkelen van vier verschillende toekomstscenario’s die een kader vormen voor de mogelijke toekomst van skiresorts in 2040;
  • het noemen van mogelijke gevolgen van elk scenario voor Lenzerheide’s bedrijven en identificeren welke het meest en het minst de voorkeur hebben;
  • het ontwerpen van strategische opties voor de bedrijven in het skiresort om veerkrachtiger en toekomstbestendiger te worden. Deze opties worden van tevoren geëvalueerd op robuustheid, toepasbaarheid, aanvaardbaarheid en haalbaarheid met als doel om strategisch advies te vormen.

Het vermogen om adaptief en toekomstbestendig te worden

Op SKEMA in Nice wordt in december een kortere versie van deze cursus gegeven aan masterstudenten van de opleiding Startegic Event Management en Tourism Management. Deze cursus zal worden gegeven door Bernadett Papp. Strategic Foresight is een hedendaagse benadering voor strategische planning, zowel voor de publieke, semipublieke als de particuliere sector. Het maakt gebruik van scenario planning, design gebaseerd denken en gezamenlijke acties met als doel de organisatie (dat kan een bedrijf, industrie, overheidsorgaan of een toerismebestemming zijn) te ondersteunen met als doel om het aanpassend vermogen te versterken en toekomstbestendiger te worden

De cursussen die wij aanbieden worden in overleg met de klant op maat gemaakt. In het geval uw hogeschool of bedrijf geïnteresseerd is in deze cursus, neem dan contact op met Dr. Albert Postma