Building resilience

Hoe bouwt u aan een stabiele toekomst voor uw organisatie terwijl de wereld om u heen constant in beweging is? Dit vraagstuk is onze specialiteit. Een organisatie die wil overleven moet leren omgaan met veranderingen. De organisatie moet veerkrachtig zijn om met die veranderingen binnen en buiten de sector van vrije tijd, recreatie en toerisme om te gaan. Om dat voor elkaar te krijgen helpen wij u met maatwerk in onderzoek en toekomstanalyses.

Klaar voor de toekomst met scenarioplanning

Wij zijn het enige expertisecentrum in Europa dat scenarioplanning toepast binnen de sector vrije tijd, recreatie en toerisme. Onze database met trends en ontwikkelingen wordt dagelijks aangevuld en bijgehouden. Zo houden wij de vinger aan de pols. Deze kennis is nodig om samen met u een beeld te schetsen van de toekomst.

Een veerkrachtige organisatie door onderzoek op maat

Onze experts zijn door vele projecten en scenariostudies goed ingevoerd in de nieuwste trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de sector. Deze kennis levert ons een rijke basis die wij altijd meenemen in nieuwe projecten en scenariostudies. Wij ontwikkelen duidelijke visies, strategieën en concrete actieplannen die uw organisatie veerkrachtiger maken. Wij zijn in staat om maatwerk te leveren dat het beste aansluit bij uw organisatie.

Hoe bouwen we een toekomstbestendige strategie?

Stap 1: Verkennen van het speelveld waarin uw organisatie opereert
Stap 2: Vaststellen van onzekerheden
Stap 3: Onderzoeken wat in de toekomst kan gaan gebeuren
Stap 4: Schetsen van toekomstscenario’s
Stap 5: Toekomstscenario’s concretiseren naar visies, strategieën en concrete actieplannen

De 4 voordelen van een veerkrachtige organisatie:

  • U bent voorbereid op de toekomst
  • U kent de trends en ontwikkelingen
  • U kunt adequaat inspelen op factoren die het speelveld van uw organisatie veranderen
  • U beschikt over benodigde strategieën, verdienmodellen en concepten