De position paper: toekomstige ontwikkeling van toerismebestemmingen

Het doel van dit project (position paper) is om de essentie van de ontwikkelingen van bestemmingen in een heldere en overdraagbare verhaallijn te verduidelijken. Deze verhaallijn refereert naar grote veranderingen die beslissend zijn voor de nabije toekomst, verschillende fases / stadia in deze transities, en benoemd bovendien de factoren die de drijvende krachten achter deze transities zijn. Deze position paper zal verschillende instrumenten presenteren voor de toekomstige ontwikkeling in het toerisme, die van belang kunnen zijn voor DMO’s, beleidsmakers, politici, adviseurs, regionale intermediairs en ondernemers. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met CELTH.

Dit onderzoeksproject loopt nog.

Voordelen

Deze position paper bestaat uit drie onderdelen en geeft een antwoord op verschillende belangrijke vragen:

  1. Het Perspectief: bestemmingen in transitie. Hoe ontwikkelingen bestemmingen zich mettertijd?
  2. De Uitdagingen: De 7 ‘must-haves’ voor ontwikkeling. Wat is er nodig om aan bewuste bestemmingen te bouwen?
  3. De Toekomst: sluiten van kennisketens. Hoe kunnen wij bijdragen aan ontwikkeling en hoe verhoud zich dat tot de rollen en verantwoordelijkheden van andere partijen?