De toekomst van het toerisme in internationaal treinreizen in Europa

Dit project heeft tot doel om een scala aan scenario’s voor de toekomst van het toerisme in internationaal treinreizen te ontwikkelen. In lijn met de doelstellingen van het technische rapport en de ambitie om toekomstsituaties actief te sturen en vorm te geven, zijn wij voornemens om ‘goal scenarios’ of ‘system scenarios’ te creëren. Voor elk scenario beschrijven wij de ‘waarom’ en ‘hoe’ van de relevantie en het belang van het scenario, werken wij de toekomstsituatie met het oog op 2030 uit en specificeren we een scala aan implicaties voor verschillende categorieën: leidende uitgangspunten, de toerist, strategie, risico’s, markten.

Dit onderzoeksproject loopt nog

Voordelen

  • Het in kaart brengen van een scala aan belangrijke krachten die veranderingen teweegbrengt in meer internationaal treinreizen door toeristen, gebaseerd op een quickscan;
  • Het inventariseren van drijvende krachten en het organiseren van werksessies om drijvende krachten te prioriteren en de belangrijkste drijvende krachten te identificeren;
  • Het formuleren van stappen met betrekking tot de toekomst van het toerisme in internationaal treinreizen, waarbij in het bijzonder aandacht is voor beleid die commerciële mogelijkheden tussen bestemmingen en spoorwegen mogelijk maakt;
  • Het op een toegankelijke en visueel aantrekkelijke manier presenteren van de resultaten in een technisch document die voor een breed publiek leesbaar is.

De sponsoren van het project zijn Eurail en ETC. Bovendien acteert CELTH tevens als sponsor van het project om de aanpak te versterken en verdiepen. CELTH zal haar bijdrage aan het project communiceren, waarbij alle communicatie besproken en afgestemd zal worden met ETC/Eurail.