Een tool om olieverontreiniging in de Waddenzee te meten

Een olieverontreiniging in het Waddenzeegebied kan desastreuze gevolgen hebben voor toerisme, recreatie en het ecosysteem. Daarom bundelen ETFI, NHL en Van Hall hun kennis. Samen ontwikkelen zij een slimme tool die de economische en ecologische effecten van een olieverontreiniging in de Waddenzee doorberekent en visualiseert.

Dit onderzoeksproject loopt nog.

Voordelen:

  • Inzicht in rampscenario’s die een potentiële olieramp in het Waddenzeegebied met zich meebrengt
  • Kennis van oliebestrijding, weten hoe snel te beslissen in geval van ramp
  • Inventarisatie van de risicogebieden door een scenario analyse