Management van bezoekersdruk en evenementen in een stedelijke omgeving

Vorig jaar hebben wij samen met CELTH een onderzoek gestart naar de bezoekersdruk in zes grote Europese steden (Amsterdam, Barcelona, ​​Berlijn, Kopenhagen, Lissabon en München). De onderzoeksresultaten tonen aan dat duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme mogelijk is. In dit vervolgonderzoek worden de onderzoeksresultaten gebruikt om bezoekersdruk beter te begrijpen en om oplossingen te vinden voor bezoekersdruk in kleinere steden. Er wordt veel aandacht besteed aan seizoensgebonden bezoekersdruk en de impact van evenementen.

Het doel van dit onderzoek is om de verschillende percepties van bezoekersdruk onder bewoners vast te stellen. Ook het in kaart brengen van manieren om bezoekersdruk in kleinere steden te managen is een vereiste. De bedoeling is om de discussie over bezoekersdruk actueel te houden binnen de deelnemende steden om uiteindelijk een netwerkgemeenschap op te richten.

Voordelen

  • Inzicht in de meningen van de lokale bevolking over bezoekersdruk
  • Passende strategieën om met bezoekersdruk om te gaan
  • Inzicht in waar de problemen zich voordoen: universeel en alledaags of op lokale schaal
  • Een reeks innovatieve oplossingen
  • Leerervaringen voor de deelnemende Europese steden