3 aanbevelingen voor optimaal beheer van het Sneekweek-festival

In de afgelopen jaren is de evenementen sector gegroeid en komen festivals naar voren als een snel groeiend onderdeel van de toerisme- en vrijetijdsindustrie. Omdat festivals een aanzienlijke impact kunnen hebben op de lokale gemeenschappen, evalueerde ETFI, samen met overheidsinstanties, festivalorganisatoren, niet-gouvernementele organisaties en lokale gemeenschappen, in hoeverre het Sneekweek-festival de inwoners van Sneek beïnvloedt en analyseerde ETFI de methoden die werden gebruikt om die sociale impacts adequaat te beheren.

Resultaten:

  • Inzicht in de positieve en negatieve effecten die Sneekweek heeft op de lokale gemeenschap
  • Analyse van methoden die zijn gebruikt om het Sneekweek-festival optimaal af te stemmen op de lokale gemeenschap van Sneek
  • Roadmap met mogelijke opties om het festivalbeheer te verbeteren

Voordelen:

  • Overzicht van kwesties waarmee het festival en de lokale gemeenschap momenteel worden geconfronteerd
  • De resultaten bieden een basis voor beslissingen op het gebied van beleid en toekomstige strategiën
  • Mogelijke suggesties voor verbetering worden gevormd gebaseerd op de resultaten