Bezoekersdruk in Europese toeristensteden

De steden in West-Europa worden steeds vaker bezocht door toeristen. De bestedingen van toeristen leveren economische voordelen op voor steden. Toch is hebben inwoners van Europese steden steeds vaker een negatieve houding tegenover toeristen. Deze negatieve houding wordt onder andere veroorzaakt door drukke centra vol toeristen, geluidsoverlast en andere irritaties die de bewoners ervaren. CELTH is daarom in samenwerking met ETFI een onderzoek gestart om een overzicht te geven van de problemen die veroorzaakt worden door bezoekersdruk in steden. Het onderzoek richt zich op zes belangrijke steden in Europa: Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Kopenhagen, Lissabon en München.

Resultaten:

  • Nieuwe inzichten en visies om bezoekersdruk in toeristische steden beter te reguleren
  • Inzicht in de bewonersopinies
  • Kennis van onderzoeksmethoden die gehanteerd kunnen worden om fysiek en mentale bezoekersdruk tegen te gaan
  • Indeling gericht op soorten steden en problemen
  • Tientallen strategieën voor het omgaan met bezoekersdruk

Voordelen:

  • Steden krijgen aanbevelingen voor managementstrategieën die gebruikt kunnen worden om met bezoekersdruk om te gaan
  • Vergroten van kennis omtrent duurzaam stedelijk toerisme
  • Inzicht in Europese stedelijke bezoekersstromen