De dierentuin van de toekomst

Dit onderzoek heeft gekeken naar de toekomst van dierentuin. Er is gekeken vanuit vijf verschillende perspectieven: de rol die een dierentuin speelt in de maatschappij, de zorg voor de dieren, de dierenverblijven, de huidige trends in de sector en de mogelijke toekomst.

Resultaten:

  • Vijf ontwikkelde scenario’s voor dierentuinen: de 'vijfde' generatie dierentuin, de zakelijke dierentuin, de design dierentuin en de functionele dierentuin
  • De voorkeur van jongeren (een belangrijke doelgroep voor de toekomst) gaat uit naar “de design dierentuin''. Binnen deze toekomstige dierentuin zijn onderwijs, duurzaamheid en het behoud van belang zijn

Voordelen:

  • De scenario's bereiden dierentuinen voor op de toekomst
  • Inzicht in de mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de dierenparken
  • Resultaten bieden houvast bij beslissingen op het gebied van beleid en strategie vraagstukken