De toekomst van de traditionele zeilchartervaart

De bekendheid van de Nederlandse traditionele charterschepen (zeil- en motorschepen) is vrij beperkt bij het grote publiek in binnen- en buitenland. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de markt van de chartervaart bestaande uit de traditionele zeil- en motorschepen. Wij onderzoeken, in samenwerking met de vereniging van boekingskantoren TCN en CELTH, de acties die nodig zijn om de chartervaart toekomstbestendig te maken.

Resultaten:

  • Overzicht van huidige situatie traditionele chartervaart Nederland
  • Trends en ontwikkelingen binnen de Nederlandse traditionele chartervaart
  • Concrete acties voor zowel boekingscentrales als voor de bredere chartervaart
  • Stappenplan voor het innoveren van de chartervaart die recht doet aan de diversiteit van de sector

Voordelen:

  • Identificatie van ontwikkelingen, trends en kansen binnen de sectoren leisure, hospitality en toerisme
  • Aanknopingspunten voor ontwikkeling van nieuwe belevingen en verdienmodellen binnen de chartervaart