De Waddendijk: kansen voor een uniek vrijetijdslandschap

Dit rapport is een voorstel voor het in kaart brengen van de mogelijkheden voor toeristische en recreatieve ontwikkelingen langs de Waddendijk. Op deze manier kan de Waddendijk beleid te ontwikkelen die het mogelijk maken om een vrijetijdslandschap te creëren.

Uitkomsten:

  • Er is al draagvlak voor innovatieve ontwikkelingen in het Waddendijkgebied. Eén van de aanbevelingen van dit onderzoek is daarom om dit draagvlak te identificeren en te vergroten
  • Een vorm van niche toerisme is geschikt voor het Waddendijkgebied

Voordelen:

  • Versterking van de economische potentie van het Waddendijkgebied
  • Het Waddendijkgebied is voorbereid op toeristische ontwikkeling en kan hier op anticiperen