Duurzame regionale samenwerking in toerisme

ETFI heeft samen met het lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie van Stenden Hogeschool Emmen onderzoek gedaan naar de vorming en effecten van “Communities of Practice” onder het toeristische MKB in Zuid-Oost Drenthe. Met deze CoPs wordt beoogd de onderlinge kennis en innovatiekracht van de toeristische en vrijetijdssector te verhogen.

Uitkomsten:

  • Er zijn nieuwe allianties en concepten voor een zelforganiserende regio bedacht
  • Ideeën gemaakt voor innovaties op het gebied van producten, markten, bedrijfsorganisatie en bedrijfsprocessen

Voordelen:

  • Bedrijven in de toeristische sector zijn op de hoogte van veranderingen in hun regionale, nationale en mondiale bedrijfsomgeving
  • Toeristische bedrijven weten hoe ze kunnen anticiperen op veranderingen in hun bedrijfsomgeving