Effectiviteitsmeting wad- en natuurexcursies in het waddengebied

De Waddenvereniging organiseert al sinds 1972 wadexcursies. Toch is bij hen onbekend of het huidig aanbod van wad- en natuurexcursies wel aansluit bij de behoeftes van bezoekers aan het waddengebied. Daarnaast, is meer kennis nodig van de motieven en behoeftes van de (potentiële) wadliefhebber om bezoekersstromen naar het noordelijk kustgebied structureel te stimuleren. Om in deze kennislacune te voorzien, neemt ETFI de bezoekers van het waddengebied en de deelnemers aan de verschillende natuurexcursies onder de loep.

Uitkomsten:

  • Weinig of geen samenwerking tussen aanbieders van excursies en/of belevingsactiviteiten in het Nederlandse deel van het waddengebied
  • Deelnemers aan waddenexcursies zijn fervent bezoekers van het gebied
  • Werelderfgoedstatus Waddenzee heeft niet bijgedragen aan keuze voor excursie of belevingsactiviteit
  • Een belangrijke factor voor het meegaan op excursie/belevingsactiviteit is de prijs en het gezelschap
  • Tientallen aanbevelingen voor de Waddenvereniging voor effectieve excursies en belevingsactiviteiten in het waddengebied

Voordelen:

  • De Waddenvereniging krijgt een beeld van het huidige aanbod van excursies in het waddengebied
  • Meting van het effect van deze excursies en belevingsactiviteiten
  • In kaart brengen van de wensen van de (potentiële) bezoeker van het waddengebied ten opzichte van te organiseren belevingsactiviteiten
  • Meer kennis en draagvlak van de werelderfgoedwaarden van de Waddenzee