Experiment met satellietdata in vrijetijd, recreatie en toerisme

Samen met NBTC Holland MarketingCBS en CELTH onderzochten wij in hoeverre het mogelijk is om satellietdata te gebruiken om inzicht te geven in informatie die waardevol is voor de sector vrije tijd, recreatie en toerisme. Ons doel was om een eerste test uitvoeren met open data om te bepalen wat de mogelijkheden, knelpunten en de onderzoekstechnische uitdagingen zijn. Dit onderzoek maakt deel uit van het Data & Development Lab.

Onderzoeksmethodes

  • Quickscan
  • Test met open data genaamd ‘Sentinel Data’
  • Bepalen van druktebeelden

Uitkomsten

  • Gebruik van satellietbeelden is technisch goed mogelijk
  • Aantal praktische obstakels: toegang tot goede satellietbeelden, de methodologische kennis en de benodigde (beheersing van de) programmatuur
  • Eindgebruikers van de uiteindelijke op te halen inzichten zoals overheden, DMOs, branche- of belangenorganisaties hebben zeer waarschijnlijk een dienstverlener nodig

Voordelen

  • Inzicht in de meest bruikbare satellietbeelden met open data
  • Overzicht van meest bruikbare plekken om effectiviteit van satellietbeelden te kunnen bepalen
  • Verkennende quickscan om de haalbaarheid en betaalbaarheid van gesloten datamogelijkheden vast te stellen
Pictogram

Experiment met satellietdata in vrijetijd, recreatie en toerisme 511.50 KB

Stel uw vraag aan Jasper

Jasper is expert op het gebied van datawetenschap in toerisme.