Gebiedsbranding en -marketing Hondsrug, UNESCO Global Geopark

Het projectbureau van het Geopark de Hondsrug werkt aan een masterplan voor het jaar 2025. Het plan moet gebiedspartijen stimuleren om achter het idee van een geopark te staan. Ook worden gebiedspartijen door het plan gemobiliseerd om het gedachtegoed van het geopark in de praktijk te realiseren. In samenwerking met CELTH geeft ETFI in dit onderzoek advies voor een mobiliserend masterplan.

Uitkomsten:

  • Een actieplan voor het vermarkten van het UNESCO-label en versterking van het karakter van het gebied
  • Aanbeveling om de regiomarketing van de Hondsrug een plek te geven in het multi-level governance systeem
  • Advies voor het succesvol uitvoeren van gebiedsmarketing in een complexe omgeving

Voordelen:

  • Realisatie van co-creatie/ mede-vormgeven in de praktijk
  • Kennis van het gebruik van dit type masterplan voor gebiedsontwikkeling
  • Inzicht in succes- en faalfactoren die van belang zijn voor het meekrijgen van gebiedspartijen