Haalbaarheidsonderzoek voor een museum

In het noorden van Nederland zijn er plannen om kunstmuseum op te zetten. Om te onderzoeken of er draagvlak is voor een kunstmuseum en of er voldoende bezoekers naar het museum zullen komen, is een haalbaarheidsonderzoek noodzakelijk. Samen met diverse partners heeft ETFI vastgesteld of het idee haalbaar is en succesvol kan worden.

Resultaten:

  • Statistieken van attractiepunten in de omgeving
  • Inzicht in samenwerkingsverbanden en concurrentiepositie
  • Kenmerken van huidige en toekomstige doelgroepen

Voordelen:

  • Inzicht in hoeverre het museum een aanvulling is op het huidige toeristische aanbod in Noord-Nederland
  • Vastgestelde succesfactoren kunnen toegepast worden bij de oprichting van het museum
  • Achterhaalde knelpunten kunnen tijdig overzien worden