Het bouwen aan duurzame steden voor inwoners en toeristen

Het project Lelystad Next Level heeft als doel dat Lelystad zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is. Een stad waarin alle inwoners meedoen, waar het onderwijs goed is en waar je prettig kunt wonen. Jasper Heslinga schuift aan bij de deeltafel over ‘Natuur, Recreatie en Toerisme’ om zijn kennis en kunde te delen.

Voordelen:

  • Een kritische blik hebben op de huidige en toekomstige planningsprocessen in Lelystad;
  • Op basis van zijn proefschrift inzichten bieden over hoe er win-win (oftewel synergie) kan ontstaan tussen natuur, recreatie en toerisme;
  • Een spiegel voorhouden door te refereren aan ‘best en worst practices’ van elders ter wereld; 
  • Meedenken over praktijkgerichte oplossingen en maatwerk