Het Smart City Hospitality concept

Stedelijk toerisme draagt ​​bij aan lokale economische welvaart, maar heeft ook negatieve effecten zoals lucht- en geluidsoverlast, overtoerisme en “toeristische” steden die de levenskwaliteit van bewoners en toeristen schaden. Door middel van dit onderzoek wordt in samenwerking met CELTH het concept “Smart City Hospitality” geïntroduceerd. Dit concept biedt stadsbesturen duidelijke en specifieke richtlijnen die hen helpen bij duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme op basis van stakeholderbetrokkenheid. Dit resulteert in toeristische innovaties die ten goede komen aan de stad, maar ook aan toeristen als burgers.

Voordelen

  • Het Smart City Hospitality concept ondersteunt beleidsmakers bij het vaststellen van belemmeringen voor duurzaam stedelijk toerisme
  • Beleidsmakers krijgen inzicht in de overgang naar duurzaam stedelijk toerisme en welke adaptatiestrategieën daarbij horen
  • Het ondersteunt de evaluatie van interventiestrategieën op basis van een interactieve simulatie
  • Ontwikkeling van instrumenten en ervaringen die toeristische steden in de toekomst kunnen gebruiken om duurzaam stedelijk toerisme te implementeren

Uitkomsten

  • Gegevensverzameling over stedelijk toerisme in 6 Europese steden: Amsterdam, Belgrado, Darmstadt, Göteborg, Stavanger en Valencia
  • Stedelijk toerisme en overtoerisme kunnen niet los worden gezien van de lokale context, interesses en emoties van lokale stakeholders en historische ontwikkelingen van een bepaalde stad
  • Nieuw ontwikkeld Smart City Hospitality framework
  • Serious Gaming Policy Sessions: ontwikkeld bordspel dat in staat is om de werkelijke situatie van een bepaalde stad weer te geven, evenals tal van mogelijke interventies om deze situatie te veranderen

Stel uw vraag aan Bernadett

Bernadett kan u helpen met strategische bestemmingsontwikkeling.