Het Vechtdal ontwikkelen als vrijetijdslandschap

Het Vechtdal is een vrijetijdslandschap in ontwikkeling. Door de recente gebiedsaanpassingen in het kader van het project Ruimte voor de Rivier, om overstromingen van de rivier de Vecht tegen te gaan, is het landschap verrijkt. Daarnaast zijn er diverse andere strategische initiatieven gericht op de ontwikkeling van het gebied als bestemming voor vrije tijd en toerisme o.a. in het kader van Vechtdal Kompas en Gastvrij Overijssel. Het doel van het project is om met behulp van scenarioplanning een gezamenlijke visie op de creatie en vermarkting van de Vecht te creëren. Dit vanuit het perspectief van de vrijetijdsbeleving en -economie.

Dit onderzoeksproject loopt nog.

Voordelen:

  • Actoren in het gebied kunnen krachtig en gezamenlijk verder bouwen aan de ontwikkeling van het Vechtdal als vrijetijdslandschap
  • De visie wordt gebruikt als input voor een actieplan om concreet stappen te zetten en te werken aan het Vechtdal als vrijetijdslandschap
  • Diepgaande analyse van essentiële verbindende, organisatorische, institutionele en ruimtelijke condities