Omgevingsvisie Fryslân voor een toekomstbestendig landelijk gebied

Wij ondersteunen de provincie en gemeentes in Fryslân bij het ontwikkelen van hun omgevingsvisie. Wij brengen onze kennis rondom ruimtelijke ordening, adaptieve ruimtelijke planning, toekomstscenario’s en Design Thinking samen. Hierna gaan we in dialoog met de Friese mienskip om input op te halen over het platteland van de toekomst. Bijvoorbeeld: hoe gaan natuur, landbouw en recreatie samen? De output van het onderzoek zijn opties en keuzes die van belang zijn voor de toekomstbestendige ontwikkeling en inrichting van het Friese landelijke gebied.

Uitkomsten:

  • Praktisch toepasbare toekomstscenario’s in beeld en woord
  • Mengpaneel Fries Platteland: overzicht van belangrijke thema’s en bijbehorende dilemma’s die in omgevingsvisies van Friese overheden kunnen (gaan) komen
  • Gebruiksaanwijzing: voor het gebruik van het mengpaneel in de planningspraktijk
  • Basiskennis die van belang is bij het bedienen van het mengpaneel. Bijvoorbeeld kennis van trends, ontwikkelingen die van invloed (gaan) zijn op de inrichting en ontwikkeling van het Friese platteland van de toekomst

Voordelen:

  • Betrekken van de Friese mienskip in een dialoog over het platteland van de toekomst
  • Provincie Fryslân krijgt ondersteuning bij het formuleren van beslissingsondersteunende informatie: toekomstbeelden, implicaties en keuzemogelijkheden
  • Een model voor het betrekken van gemeenschappen die breder toepasbaar is voor omgevingsvisies van andere provincies en gemeentes in het bijzonder en complexe (ruimtelijke) plannen in het algemeen