Omgevingsvisie Fryslân voor een toekomstbestendig landelijk gebied

Wij hebben de provincie Fryslân en diverse Friese gemeentes ondersteund bij het ontwikkelen van hun omgevingsvisie. Ook zijn we in dialoog gegaan met de Friese bevolking om input op te halen over het platteland van de toekomst. Het onderzoek heeft geleid tot opties en keuzes die van belang zijn voor de toekomstbestendige ontwikkeling en inrichting van het Friese landelijke gebied.

Voordelen

  • Betrekken van de Friese bevolking in een dialoog over het platteland van de toekomst
  • Provincie Fryslân heeft ondersteuning gekregen bij het formuleren van beslissingsondersteunende informatie: toekomstbeelden, implicaties en keuzemogelijkheden
  • Een model voor het betrekken van gemeenschappen die breder toepasbaar is voor omgevingsvisies van andere provincies en gemeentes in het bijzonder en complexe (ruimtelijke) plannen in het algemeen

Uitkomsten

  • Praktisch toepasbare toekomstscenario’s in beeld en woord
  • Mengpaneel Fries Platteland: overzicht van belangrijke thema’s en bijbehorende dilemma’s die in omgevingsvisies van Friese overheden kunnen (gaan) komen
  • Gebruiksaanwijzing: voor het gebruik van het mengpaneel in de planningspraktijk
  • Basiskennis die van belang is bij het bedienen van het mengpaneel. Bijvoorbeeld kennis van trends, ontwikkelingen die van invloed (gaan) zijn op de inrichting en ontwikkeling van het Friese platteland van de toekomst

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.