Reizen meer toegankelijk maken voor mensen met een handicap

Dit project richt zich op de klantreis van mensen met een handicap, en hun families/verzorgers. Dit is een groep die van oudsher wordt gemarginaliseerd in de toerisme- en reissector. Het project richt zich specifiek op vraag en aanbod in Nederland teneinde maximaal en direct profijt te verzekeren en toepasselijkheid voor de Nederlandse toerisme- en reisindustrie.

Dit onderzoeksproject loopt nog.

Voordelen:

  • Het ontwikkelen van een diepte studie van de klantreis en barrières die ervaren worden door Nederlanders met handicaps en hun families/verzorgers
  • Nieuwe aandacht krijgen voor het sterk groeiende aandeel van reizigers met handicaps
  • Het helpen van professionals in de toerisme en reizen sector om hun aanbod af te stemmen en te ontwikkelen met aandacht voor de behoeftes en interesses van mensen met een handicap