Strategische onderzoeksagenda recreatie & toerisme in Noord-Holland

Wij hebben een strategische onderzoeksagenda ontwikkeld om de toeristisch-recreatieve sector in Noord-Holland toekomstbestendig te maken. Samen met CELTHde provincie Noord-Holland en betrokken partijen gingen we op onderzoek uit naar data die kunnen bijdragen aan het maken van juiste beleidskeuzes. Ook moeten deze data helpen bij het kunnen inspelen op behoeften van de consument.

Voordelen

  • Inzicht in hoe bestaande data beter kan worden ingezet en ontsloten voor beleid
  • Inventarisatie welke onderzoeksmethoden worden gebruikt
  • Concrete inzichten in de toeristisch-recreatieve sector van Noord-Holland
  • Bouwstenen voor het nieuwe toeristisch-recreatieve beleid van Noord-Holland

Uitkomsten

  • Uitleg over aanpak die is gevolgd bij de totstandkoming van de onderzoeksagenda
  • Beschreven context: wat wordt verstaan onder het vrijetijdsdomein en wat is het belang van kennis en onderzoek voor dit domein?
  • Concrete inhoud van de onderzoeksagenda: welke opgaven zijn er, wat is de prioriteit van deze opgaven en welke onderzoeksvragen zijn daarbij relevant
  • Adviezen ten aanzien van de organisatie en uitvoering van de onderzoeksagenda

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.