Toekomst van de vaste gast

Vaste gasten zijn de trouwste gasten van een regio: zij hebben er namelijk voor gekozen hun vakantie voor langere tijd in een regio door te brengen. Toch weet de toeristische branche maar weinig van deze gast af. CELTH heeft in samenwerking met andere partijen onderzoek gedaan naar de vaste gast in Nederland. Om in de toekomst goed in te kunnen spelen op de wensen van de vaste gast heeft ETFI heeft bijdragen aan dit onderzoek door een scenariostudie uit te voeren.

Uitkomsten:

  • De gast centraal is het devies voor iedere ondernemer. Ken de gasten op uw bedrijf
  • Ondernemers moeten de ontwikkelingen volgen en regelmatig de tijd nemen om na te denken wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor hun bedrijf
  • Ondernemers moeten voor flexibiliteit zorgen in het bedrijf, openstaan voor vernieuwing en proactief zijn

Voordeel:

  • Ondernemers en overheden zijn geïnspireerd om nieuwe strategieën, concepten, verdienmodellen, producten of diensten te ontwikkelen
  • Ondernemers en overheden weten hoe zij proactief op veranderende marktomstandigheden kunnen anticiperen