Toekomst van internationale treinreizen in Europa

Samen met European Travel CommissionEurail en CELTH hebben wij toekomstscenario’s ontwikkeld voor internationale treinreizen in 2030. Ook hebben we modellen voor duurzame groei vastgesteld die de transformatie naar een duurzame, digitale en innovatieve toeristische sector versnellen in de nasleep van de coronacrisis.

Onderzoeksmethode

  • Strategic foresight

Uitkomsten

Whitepaper met mogelijke groeimodellen gericht op:
  • Spoorvervoer wordt cruciaal voor internationaal reizen in Europa
  • Verkleinen van de ecologische voetafdruk van toerisme
  • Voorkomen van terugkeer naar situaties van overvolle bestemmingen
Actiestappen voor Europese instellingen om actie te ondernemen op de volgende gebieden:
  • Sterke politieke en financiële steun om de voordelen van treinreizen voor vakantiedoeleinden onder reizigers uit Europa en het buitenland te promoten door middel van speciale educatieve promotiecampagnes
  • Sectorbrede initiatieven onder leiding van spoorwegen en nationale toerismebureaus promoten en ondersteunen om alle relevante actoren in de hele industrie te betrekken en steun te krijgen voor gezamenlijke actie
  • Verbintenis om de spoorwegen te ondersteunen om vervoerders in staat te stellen kwalitatief hoogwaardige vervoersdiensten aan te bieden die voldoen aan de specifieke behoeften van vakantiegangers tegen een passende prijs
  • Promoten van slimme mobiliteitsmodellen met spoorwegen als integratoren voor duurzame, betaalbare en toegankelijke mobiliteit voor bewoners en bezoekers.

Voordelen

  • Inzicht in belangrijke pijlers voor meer internationale treinreizen door toeristen op basis van een quickscan
  • Informatie over de toekomst van internationale treinreizen, specifiek gericht op beleid dat commerciële kansen tussen bestemmingen en spoorwegen mogelijk maakt
Pictogram

Toekomst van internationale treinreizen in Europa 3.33 MB

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.