Toekomstbestendige living labs

Steeds vaker worden in de toeristisch-recreatieve sector structuren opgezet om onderwijs, ondernemers en overheden in een triplehelix-verband bij elkaar te brengen. Het doel is om productieve coalities te smeden die de sector verder brengen. In opdracht van CELTH en Toerisme Alliantie Fryslân (TAF), vergeleken wij samen met HZ Hogeschool overeenkomsten en verschillen van 27 living labs in Nederland. Hierdoor bieden wij inzicht in de kansen en bedreigingen voor het opschalen van bestaande en toekomstige living lab constructies.

Voordelen

  • Overzicht van overeenkomsten en verschillen zijn in de succes- en faalfactoren van living labs
  • Inzicht in de aanloop en oprichting, de groei/opschaling en het creëren van een duurzame organisatievorm van living labs
  • Initiatiefnemers van living labs kunnen hun ideeën concreet maken met de opgedane kennis

Uitkomsten

  • Belangrijkste succesfactor is de betrokkenheid van de stakeholders bij het living lab
  • Waardecreatie voor alle stakeholders, de mate van betrokkenheid van eindgebruiker, gebruik maken van diversiteit, combineren van werken en leren, het creëren van een (professionele) organisatie, afstemming met de omgeving en de creatie van een leergemeenschap allemaal positief gerelateerd zijn aan het succes van een living lab
  • Een gezamenlijke kennisagenda en het aantal betrokken studenten en docenten zijn ook van belang voor het succes van het living lab
  • De faalfactoren zijn feitelijk het omgekeerde van de succesfactoren: een gebrek aan betrokkenheid en participatie en onstabiele financiering

Stel uw vraag aan Martin

Martin kan optimaal verbindingen leggen tussen onderwijs, ondernemers en onderzoek.