Toekomstscenario's voor attractiepunten

Met behulp van een scenariostudie heeft ETFI de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van attractiepunten in kaart gebracht. In het onderzoek staan toekomstige bezoekmotieven van consumenten centraal.

Uitkomsten:

  • Attractiepunten waar dieren de hoofdrol spelen, hebben de komende jaren de grootste kans op veel bezoekers
  • Er is de komende jaren nog een behoorlijke interesse voor attractiepunten waarin het thema cultuur een centrale plaats inneemt

Voordelen:

  • Attractiepunten weten waar zij zich op moeten richten bij oriëntatie op de toekomst
  • Het management van attractiepunten heeft inzicht gekregen in de interesses en belangen van mogelijke bezoekers