Toekomstscenario’s voor de toeristisch-recreatieve sector na COVID-19

Wereldwijd verkeert de toeristisch-recreatieve sector in crisis na de uitbraak van het coronavirus. Samen met CELTH willen wij bestemmingen, bedrijven en organisaties in of betrokken bij de bezoekerseconomie helpen een perspectief voor de toekomst te schetsen. Wij hebben het initiatief genomen om een scenariostudie uit te voeren waarmee het gesprek over een toekomstrichting op gang kan worden gebracht. Doel is dat zo’n gesprek leidt tot verdere exploratie van hoe de toekomst er uit kan komen te zien en tot een gedragen perspectief dat inspiratie biedt  om ingezette wegen tegen het licht te houden en/of andere of nieuwe wegen in te slaan.

Voordelen

  • Elk van de scenario’s biedt een plausibel beeld van hoe de bezoekerseconomie er in 2025 uit zou kunnen zien
  • Startpunt om met de toeristisch-recreatieve sector in gesprek te gaan over de waarde van de scenario’s
  • Inzicht om scenario’s door te ontwikkelen tot een bruikbaar toekomstperspectief dat verder reikt dan de kortetermijnoplossingen die op dit moment van belang zijn

Uitkomsten

  • Verkenning van het krachtenveld
  • Inzicht in de belangrijkste onzekerheden
  • Kader voor vier toekomstscenario’s

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.