Veerkrachtige verblijfsrecreatie op de Utrechtse Heuvelrug

Samen met CELTH, ondernemers en overheden zijn wij een strategisch overleg gestart om de economische- en toeristische ontwikkeling van de Heuvelrug te stimuleren: de Innovatietafel Utrechtse Heuvelrug & Gelderse Vallei. De Innovatietafel wil door het signaleren en verzilveren van kansen, het aanjagen van samenwerking tussen overheid en de markt en het initiëren en testen van nieuwe ideeën en ontwikkelingen, innovatie in het gebied aanjagen.

Dit onderzoeksproject loopt nog.

Voordelen:

  • Toekomstbestendige visie voor verblijfsrecreatie op de Utrechtse Heuvelrug gebaseerd op scenario’s
  • Inzicht in de (gewenste) belevingen van verschillende doelgroepen door middel van onze unieke customer journey methode
  • Trends en ontwikkelingen die relevant voor de ontwikkeling van het gebied
  • Beeld van vraag en aanbod van verblijfsaccommodaties in het gebied