Veiligheidsregio Fryslân: Back To The Future 2027

Veiligheidsregio Friesland (VRF) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Een veilige en gezonde leefomgeving wordt beschouwd als een belangrijke doelstelling van VRF. Nu VRF in 2018 een nieuwe beleidscyclus ingaat, is het initiatief genomen hiervoor de hedendaagse aanpak van scenarioplanning te gebruiken. Het doel is om met behulp van scenarioplanning tot een roadmap te komen dat als input kan dienen voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan waarmee crisisbeheer op proactieve manier kan worden benaderd.

Uitkomsten:

  • Vier toekomstscenario’s waarop VRF moet anticiperen om veerkrachtig en toekomstbestendig te kunnen zijn
  • Overzicht van beleidsopties waarmee VRF zich kan voorbereiden op de toekomst
  • Roadmap met beleidsopties die een antwoord vormen op de scenariovraag

Voordelen:

  • Medewerkers worden in het nieuwe denken getraind en leren daarmee om te gaan
  • Nieuw beleid wordt geformuleerd met behulp van scenarioplanning
  • Overzicht van relevante omgevingsfactoren die op de toekomst van VRF van invloed zijn