Verkenning "Toeristisch-recreatieve samenwerking Emsland-Drenthe"

In opdracht van Emsland Tourismus GmbH is ETFI een project gestart dat als doel heeft om te kijken naar de huidige en toekomstige focus van de toeristisch-recreatieve beleidskaders en samenwerkingsmogelijkheden van de EU regio Emsland-Drenthe. In beide regio’s wordt gesproken over mogelijke samenwerking op dit terrein, maar er is nog onduidelijk welke raakvlakken er zijn en welke concrete thema’s en projecten daaruit (kunnen) voortvloeien. De focus van dit project ligt op het identificeren van doelstellingen, thema’s en potentiele projecten die het ondernemerschap in de vrijetijdseconomie (kunnen) versterken.

Dit onderzoeksproject loopt nog.

Voordelen:

  • Een team inzetten van experts die zowel de Duitse als Nederlandse taal machtig zijn
  • Een brede blik hebben op het domein vrijetijdseconomie; meer dan sec marketing en promotie alleen.
  • Voor het domein vrijetijdseconomie bepalen welke raakvlakken er zijn in het huidige beleid en welke concrete thema’s en projecten daaruit (kunnen) voortvloeien. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van een gestructureerde analyse van beleidsdocumenten.
  • Inzicht in de focus en richting van toekomstig beleid door diepte-interviews met direct betrokkenen.
  • Analyseren van ‘best practices’ uit andere EU-regio’s.