Verkenning toeristisch-recreatieve samenwerking Emsland-Drenthe

Namens Emsland Tourismus GmbH hebben wij gekeken naar de huidige en toekomstige focus van de toeristisch-recreatieve beleidskaders en samenwerkingsmogelijkheden van de EU-regio Emsland (Duitsland) – Drenthe (Nederland). We hebben gelet op de identificatie van doelstellingen, thema’s en potentiële projecten die het ondernemerschap in de vrijetijdseconomie kunnen versterken.

Voordelen

 • Inzetten van een expertteam die bekwaam is in zowel de Duitse als de Nederlandse taal
 • Brede kijk op het domein van de vrijetijdseconomie; meer dan alleen marketing en promotie
 • Bepaling van de raakvlakken in het huidige beleid voor het domein van vrijetijdseconomie en welke specifieke thema's en projecten hieruit kunnen voortvloeien
 • Inzicht in de focus en richting van toekomstig beleid door middel van diepte-interviews met direct betrokkenen- Analyse van ‘best practices’ uit andere EU-regio's

Uitkomsten

 • Gezamenlijke acties tussen Drenthe en Emsland zijn van toegevoegde waarde op het gebied van:
 • Trainingen
 • Infrastructuur
 • Arbeidsmarkt
 • Beleefbare natuur
 • Crossovers
 • Festivalisering
 • Beleidsontwikkeling

Stel uw vraag aan Jasper

Jasper is expert op het gebied van datawetenschap in toerisme.