Noël Middelhoek

Gebiedsontwikkeling
Duurzaam toerisme

Als projectmanager assistant bij ETFI doet Noël onderzoek naar de mogelijke toepassingen van innovatieve methoden zoals voorspelmodellen en het gebruik van big data. Hij analyseert nieuwe technologieën en de mogelijke implicaties voor gebiedsontwikkeling en duurzaamheid. Als stagiair schrijft Noël zijn proefschrift over duurzaam bezoekersbeheer door middel van GPS-modellering.

Positie

Momenteel loopt Noël stage als assistent project manager bij ETFI. Dit is onderdeel van zijn opleiding International Tourism Management op het NHL-Stenden Hogeschool. Zijn hoofdtaak is het verzamelen en analyseren van data voor verschillende onderzoeksprojecten m.b.t voorspelmodellen, GPS-tracking en de toepasselijkheden van big data in het kader van toerisme- en bestemmingsmanagement. 

Ervaring 

In de afgelopen jaren heeft Noël verschillende skills en kennis ontwikkeld omtrent de gastvrijheidseconomie. Zijn interesses lopen van technologische innovaties tot verantwoord toerisme. Zowel tijdens zijn studie als stage is hij onderdeel geweest van verschillende onderzoeksprojecten en is momenteel bezig met schrijven van zijn bachelor thesis. In zijn onderzoek gaat hij op zoek naar de potentie van op GPS gebaseerde voorspelmodellen in de gastvrijheidseconomie. 

Noël Middelhoek werkte mee aan deze projecten

GPS-tracking voor toerisme

Ontdek alle projecten

Noël Middelhoek schreef deze blogs

Ondersteunen van destinatie management door op GPS gebaseerde voorspelmethodes

26 maart

In de afgelopen decennia hebben zowel de toeristische industrie als de vrijetijdssector geprofiteerd van de economische, culturele en sociale ontwikkeling van bestemmingen over de hele wereld. Met het gebruik van innovatieve technologieën kunnen uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling van toerisme worden aangegaan. Daarom heb ik besloten om mijn bachelorscriptie te richten op de potentie van voorspellende GPS-modellering voor Europese bestemmingen volgens toerisme professionals.

Customer journey van de internationale toerist in Fryslân

30 oktober

Wij begeleiden 3 groepen Leisure & Events Management studenten van NHL Stenden Hogeschool bij hun onderzoek over het in kaart brengen van de internationale toerist in Fryslân. Hier komen een hoop verschillende factoren bij kijken en daarom wordt de klantreis onderverdeeld in 3 processen met bijbehorende onderzoeksvragen.

Ontdek alle blogs

Stel uw vraag aan Noël

Noël kan u meer vertellen over nieuwe technologieën en duurzaam bezoekersmanagement.