Herstarten van toerisme: bounce back of bounce forward?

2021 zou het jaar kunnen zijn waarin we de eerste tekenen van herstel van reizen en toerisme zien. De samenlevingen is inmiddels aardig aangepast aan de anderhalve meter-regel, maatregelen zijn meer toegesneden op lokale situaties en er lopen grootschalige vaccinatieprogramma’s. Uit verschillende consumentenonderzoeken blijkt dat de intentie om te reizen opmerkelijk sterk is. Bovendien hadden consumenten weinig mogelijkheden om te consumeren. Dit resulteerde in een record hoeveelheid spaargeld  die ze mogelijk en masse ook aan toerisme en reizen zullen besteden zodra het kan.

Opbouwen van toerisme voor de toekomst

Een vraag die velen van ons in de toeristische sector bezighoudt, is: “Hoe zal de herstart van toerisme en reizen eruitzien?” Eerder deelden we onze scenario’s over de toekomst van toerisme na COVID-19. Bij het bespreken van onze scenario’s vragen we mensen vaak om na te denken over de scenario’s door twee vragen te stellen:

1. Wat is volgens u de meest realistische optie?
2. Wat is de meest wenselijke optie?

Betere wederopbouw van toerisme: bounce forward

Wat mensen vaak als een wenselijke optie zien, past in het begrip “Build Back Better”: duurzaam, verantwoord en/of regeneratief toerisme. Deze opvattingen verschillen aanzienlijk van de huidige modellen die draaien om toerismecijfers, toeristische uitgaven, banen en inkomen. Het ziet toerisme als een middel voor gemeenschapsontwikkeling en placemaking waardoor betere plekken worden gecreëerd voor wonen en recreëren. Het vereist een heroverweging van toerisme en reizen om te komen tot deze wenselijke optie.

Hoe kan toerisme terugveren?

Wat mensen vaak als de realistische optie zien, omvat de meer traditionele modellen van toerisme en bestemmingsontwikkeling. Deze wordt meestal omschreven met termen als groei, massatoerisme, sociale impact, ecologische impact en overtoerisme. Mensen willen reizen, bedrijven willen hun verliezen inhalen en de publieke sector is terughoudend om de industrie aanvullende regels en voorschriften op te leggen om economische verliezen goed te maken.

Klaar voor de toekomst met onze unieke strategische foresight-methode

Al met al zijn strategische visies voor de toekomst van toerisme van cruciaal belang in tijden van verandering. Wij kunnen onder meer helpen door middel van scenarioplanning en strategic foresight en onze kennis van veerkrachtige bestemmingen en bestemmingsontwikkeling. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

1 å

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.