Nederland van boven: gebruik van satellietbeelden voor toerisme en recreatie

Onze toerisme experts Ben WielengaJasper Heslinga en Stefan Hartman publiceerden onlangs een artikel over het gebruik van satellietbeelden om de toeristisch-recreatieve sector te kunnen begrijpen. Deze verscheen afgelopen jaar in een nieuwe editie van het Trendrapport.

Toepassen van satellietdata in recreatie en toerisme

Satellietbeelden zijn reeds beschikbaar, maar toepassingen op de toeristisch-recreatieve sector zijn echter nog altijd beperkt. Dit artikel brengt daar verandering in door:

  • Verkenning wat voor de toeristisch-recreatieve sector de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn
  • In kaart brengen van de onderzoekstechnische en methodologische uitdagingen bij het gebruiken van open source satellietdata voor het bepalen van druktebeelden
  • Een overzicht te geven van het potentiële gebruik van satellietbeelden voor het begrijpen van toerisme en recreatie door te kijken of voertuigen automatisch geteld kunnen worden

Bevindingen

Het onderzoek heeft een geschikt model opgeleverd die getraind is om voertuigen te detecteren. Toch zorgen verstoringen zoals donker asfalt, schaduw of bomen ervoor dat automatische tellingen op voertuigen inconsistenties bevat. Het trainen van het systeem met afbeeldingen die deze karakteristieken bevatten, kunnen er wellicht toe leiden dat het systeem ook objecten opneemt die verstoord worden. Daardoor kunnen er accuratere automatische tellingen ontstaan.

Hoe nu verder?

Dit experiment was onderdeel van het Data & Development Lab van CELTH, NBTC en CBS. In de uitvoering heeft ETFI nauw samengewerkt met het lectoraat Computer Vision & Data Science van NHL Stenden. Het opgeleverde model zou ook op andere datasets kunnen werken bijvoorbeeld de bezetting van jachthavens of vaarwegen. DataFryslân is bijvoorbeeld begonnen met het automatisch detecteren van boten in Friesland. Enkele aanbevelingen zijn:

  • De techniek verder door te ontwikkelen
  • Te verkennen hoe de techniek op te schalen is voor andere regio’s
  • De scope aan mogelijke toepassingen uit te diepen.
1 å

Stel uw vraag aan Jasper

Jasper is expert op het gebied van datawetenschap in toerisme.