Regeneratieve toekomst van toerisme

In de context van de wereldwijde pandemie wordt de roep om “één planetaire visie voor een verantwoord herstel van de toeristische sector” (UNWTO, 2020) nog luider en krachtiger. Daartoe zijn regeneratie als een paradigma en de regeneratieve economie een nieuw baken voor een bloeiende toekomst op deze planeet. Hoewel het concept rondom regeneratie van het leven niet nieuw is, is de doorvoer van de term in toerisme dat wel. Het is “mogelijk dat toerisme de enige industrie is met voldoende mondiaal bereik en lokale transsectorale impact en invloedskracht om zo’n immense transitie op een katalytische manier te bewerkstelligen” (Wahl, 2019), Daarom is het belangrijk dat onderzocht wordt hoe de katalysator van toerisme regeneratie kan activeren.

Speciale editie Journal of Tourism Futures

In de speciale editie van ons Journal of Tourism Futures wordt onderzocht hoe toerisme kan bijdragen aan deze transformatie. We nodigen papers uit die onder andere onderzoeken hoe toerisme een katalysator kan worden voor ecologische, sociale, culturele en economische regeneratie en ecosystemen kan helpen herstellen en lokale gemeenschappen kan versterken. In de context van doemscenario’s voor de toekomst willen we ons op het tegenovergestelde richten. Naast een kritische blik, moeten de paper hoopvolle, regeneratieve en transformerende opvattingen bieden over de mogelijkheden van toerisme. Papers kunnen ook overwegen om met een frisse blik te kijken naar het faciliteren van een regeneratieve toekomst van toerisme.

Richtlijnen voor het inzenden van papers

De gastredacteuren van deze speciale uitgave zijn:

Irena Ateljevic, Institute for Tourism, Kroatië
Pauline J. Sheldon,University of Hawai’i, Verenigde Staten

Deadline: 7 mei 2021

Alle papers moeten aansluiten bij de doelstellingen van het tijdschrift en toekomstgericht zijn.
Zie het bijgevoegde bestand voor onze gedetailleerde Call for Papers.

Word lid van ons Journal of Tourism Futures

Ontvang nieuwe wetenschappelijk bewezen inzichten over de toekomst van toerisme direct in uw mailbox.

1 å

Stel uw vraag aan Ian

Ian is 's werelds enige professionele futuroloog die gespecialiseerd is in toerisme.