Bouwstenen voor een nieuwe strategienota 2030

Omdat er voor de toekomst nieuwe strategische keuzes nodig zijn, ontwikkelde de gemeente Emmen een strategienota voor het jaar 2030. Wij hebben bouwstenen aangedragen in de vorm van scenario’s waar de gemeente haar strategienota op heeft gebaseerd.

Resultaten
  • Kernwaarden van de gemeente volgens de gemeenschap zijn vastgesteld door middel van een fotowedstrijd
  • Scenario’s Suburbia, Cocoon, Techno Valley en Blue Zone geven een beeld van hoe de context waarin de gemeente opereert zich de komende jaren zou kunnen ontwikkelen
  • Scenario’s gaan in op de veranderde sociale, economische en ruimtelijke context waarmee Emmen te maken kan krijgen
  • Aanbevelingen hoe geformuleerde strategische beleidsopties met behulp van adaptieve planning in de gemeentelijke organisatie kunnen worden verankerd

Voordelen

  • Analyse van bestaande documenten en ontwikkelingen in relatie tot de regionale economie en het sociale domein
  • Doorkijk in hoe de gemeente Emmen er in 2030 uit zou kunnen zien wanneer omgevingsfactoren zich in een bepaalde richting zouden ontwikkelen
  • Een richtinggevend en toekomstbestendig streefbeeld en visie die de basis vormen voor de advisering aan het gemeente bestuur en een kompas voor de interne organisatie

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.