IJsselmeergebied 2050: toekomstbestendige toeristische bestemming

Samen met onze partner SWECO schetsen wij met behulp van onze unieke scenarioplanning methode een toekomstbeeld voor de toeristisch-recreatieve sector in het IJsselmeergebied. Dit toekomstbeeld laat zien waar de kansen en mogelijkheden liggen voor de toeristisch-recreatieve invulling van het IJsselmeer in het jaar 2050.

Dit onderzoeksproject loopt nog.

Voordelen

  • Inzicht in hoe economische dragers en toeristisch-recreatieve potenties van het IJsselmeergebied beter benut en versterkt kunnen worden
  • Ontwerp van ontwikkelpaden die helpen om het toekomstbeeld te bereiken
  • Het IJselmeergebied wordt toekomstbestendig en adaptief: in staat om mee te bewegen met uitdagingen en kansen die zich voordoen

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.