Duurzaam reizen in een tijdperk van verstoring: impact van COVID-19 op duurzame toerisme attitudes. 

Binnen dit project is onderzoek gedaan naar de impact van de COVID-19 pandemie op de houdingen van reizigers tegenover duurzaam toerisme en hun verwachte reisgedrag.

Aanleiding

De COVID-19 pandemie legde het reizen en toerisme stil, maar bood ook een kans om dit op een duurzame manier te herstarten. Dit project richtte zich op mogelijke veranderingen die de wereldwijde gezondheidscrisis teweeg heeft gebracht aan de consumentenkant.

Probleemoplossing

De klantreis is benaderd vanuit het consumentenperspectief en richt zich op de manier waarop COVID-19 de volgende aspecten heeft beïnvloed (of juist niet):

 • Het begrip en de waardering van duurzaamheid onder consumenten
 • De mate waarin dit begrip hun houding ten opzichte van duurzame reiskeuzes heeft beïnvloed
 • De mate waarin deze verandering wordt weerspiegeld in hun daadwerkelijke en voorspelde reisgedrag gedurende het besluitvormingsproces voor reizen
 • Voorwaarden die duurzaam reisgedrag kunnen bevorderen
Het projectteam bestond uit:
 • Bernadett Papp: Senior Onderzoeker ETFI
 • Dr. Jasper Heslinga: Senior Onderzoeker ETFI
 • Dr. Paul Peeters: Professor Duurzaam Toerisme Transport CSTT
 • Ivar Neelis: Onderzoeker Duurzaam Toerisme Transport CSTT
 • Jennifer Iduh: ETC Executive Unit
 • Lyublena Dimova: ETC Executive Unit
 • James Arnold: ETC Executive Unit
Aanpak

In 5 geselecteerde Europese landen werd een grootschalige enquête gehouden. Deze landen waren Duitsland, het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk, Italië en Nederland.

Resultaten

Het project leverde de volgende resultaten op:

 • Voor de pandemie kwamen het huidige en het voorspelde reisgedrag van de respondenten overeen, wat wijst op een zeer beperkte impact van de pandemie op de waarschijnlijkheid om in de toekomst duurzamer reisgedrag aan te nemen.
 • De waardeoriëntatie, overtuigingen en normpatronen van de respondenten bleken goede voorspellers te zijn van het reisgedrag voor COVID-19 en het voorspelde reisgedrag.
 • De analyse van pre-pandemie, huidig en voorspeld reisgedrag, waardeoriëntatie, overtuigingen en normpatronen onthulde vier onderscheidende clusters.
 • Beperkingen die een significante invloed hebben op de waarschijnlijkheid om in de toekomst duurzamere reispraktijken aan te nemen, zijn geld en tijd.

Lees het volledige document hier.

Dit onderzoeksproject heeft gelopen van juni 2021 tot januari 2023

Stel uw vraag aan Bernadett

Bernadett kan u helpen met strategische bestemmingsontwikkeling.