Visie toerisme in 2030: op weg naar netto nul

Dit project levert een kritische analyse van de verschillende scenario’s die het toerisme kan volgen om tegen 2030 de hoeveelheid emissies (gassen of andere stoffen die in de atmosfeer worden uitgestoten als gevolg van activiteiten in de toerismesector, zoals vliegreizen, transport, accommodaties en andere gerelateerde activiteiten) te halveren. In 2050 is het beoogde resultaat hiermee klimaatneutraliteit. Wat deze inspanningen betekenen voor de sector, klimaatrechtvaardigheid en op het gebied van gelijkheid, is van groot belang.

Aanleiding

Er wordt gestreefd naar krachtige verbintenissen die de wereldwijde doelen ondersteunen: emissies halveren binnen het komende decennium en zo snel mogelijk vóór 2050 klimaatneutraal worden. Een gedurfde, sectorbrede aanpak is onmisbaar om ervoor te zorgen dat toerisme op een betekenisvolle manier het voortouw neemt in klimaatactie.

Probleemoplossing

Deze studie beoogt wereldwijd de reis- en toerismesector te ondersteunen bij het bijdragen aan de nationaal bepaalde doelen van het Parijsakkoord en het implementeren van de ambities van de Glasgow-verklaring. De studie schetst hoe een scenario voor decarbonisatie eruit kan zien en welke acties essentieel zijn om de sector op een succesvolle wijze te decarboniseren, terwijl de sociale en economische voordelen van toerisme zijn behouden.

Aanpak

De studie maakte gebruik van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Deze elementen zijn gecombineerd. Het decarbonisatiepad is ontwikkeld met behulp van het GTTMdyn-model dat is ontwikkeld door Professor Paul Peeters.

Resultaat

Na verschillende decarbonisatiescenario’s te hebben getest, hebben we geconcludeerd dat er slechts één scenario is dat ons kan brengen naar het netto-nul doel tegen 2050. Echter zullen we het doel voor 2030 niet halen. Het scenario is levensvatbaar en stelt de reis- en toerismesector in staat te groeien en tegelijkertijd het netto-nul doel te bereiken. Om dit te realiseren, moeten we het wereldwijde reis- en toerismesysteem opnieuw bekijken.

Dit onderzoeksproject heeft gelopen van juni 2022 tot december 2022

Stel uw vraag aan Bernadett

Bernadett kan u helpen met strategische bestemmingsontwikkeling.