Toekomstige ontwikkeling van toerismebestemmingen

Door middel van een position paper hebben wij de kernpunten van bestemmingontwikkeling verduidelijkt in een communiceerbare verhaallijn. De verhaallijn verwijst naar grote verschuivingen die bepalend zijn voor: 

  • De nabije toekomst
  • Verschillende fasen die bij die overgangen betrokken zijn
  • Benoemt de factoren die de drijvende krachten zijn in die overgangen 

In samenwerking met CELTH bieden we verschillende tools voor de toekomstige ontwikkeling van toerisme voor DMO’s, beleidsmakers, politici, adviseurs, regionale intermediairs en ondernemers. 

De position paper bestaat uit drie delen en beantwoordt verschillende belangrijke vragen: 

  1. Het perspectief: bestemmingen in transitie. Hoe ontwikkelen bestemmingen zich in de loop van de tijd?
  2. De uitdagingen: de 7 must-haves voor ontwikkeling. Wat is nodig om bewuste bestemmingen te bouwen?
  3. De toekomst: sluiting van kennisketens. Hoe kunnen we bijdragen aan ontwikkeling en hoe dat verband houdt met de rollen en verantwoordelijkheden van andere partijen.

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.